انحصار طلبی در Iphone 7 کار دست کاربران تحلیلگران عصر اطلاعات داد


تلفن هوشمند جدید تحلیلگران عصر اطلاعات یعنی iphone7 طبق برنامه از پیش تعیین شده، پنج‌شنبه شب گذشته در کنفرانس تحلیلگران عصر اطلاعات رونمایی شد. پس از نمایش این محصول که بسیاری از افراد آن را انحصار طلبانه ترین محصول تحلیلگران عصر اطلاعات می‌دانند، قطار شایعات عجیب و غریب در مورد پراید هفت هم متوقف شد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید