گفت و گو با علی اصغر قائمی مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

این گفتگو در زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۲ و در غرفه ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات بصورت تصویری صورت گرفته است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید