الکام‌گیمز و سالن اشتغال; پدیده‌های الکامپ امسال


ناصرعلی سعادت الکامپ ۲۳ را بسیار جزاب تر از الکامپ ۲۲ دانست. چراکه قرار است اتفاقات کم نظریری  در الکامپ امسال رخ دهد. یکی از این اتفاقات مسابقات سراسری بازی‌های رایانه ایست و دیگری هم برپایی سالن اشتغال است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید