باقر بحری از تفاوت‌های جیتکس با سایر نمایشگاه‌ها می‌گوید


باقر بحری نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ایی تهران

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید