در آمریکا سالانه ۲میلیون تن زباله الکترونیکی دور ریخته می شود!


تنها در آمریکا سالانه ۲ میلیون تن زباله الکترونیکی را دور می‌ریزیم. این یک فاجعه بزرگ زیست‌محیطی و بهداشتی است. خوشبختانه راه‌های بهتری در این زمینه وجود دارد. این زباله‌ها می‌توانند به آب برسند و در خاک فرو روند. زمانی که با هدف به‌دست آوردن طلا این زباله‌ها در فضای باز می‌سوزانید، هوای سمی می‌تواند به همه‌جا سرایت کند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید