این گجت همه اشیاء گمشده را پیدا می کند


نمایشگاه ای سی اس ۲۰۱۵ پر از خلاقیت ها و نو آوری ها در زمینه ابزارهای آی تی کاربردی بود. مثلا این گجت یابنده اشیاء یکی از این ابزارها است که شاید پیشتر توسط کمپانی های دیگر ساخته شده بود اما هنوز عمومیت نیافته بود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید