ترکیدن PS۴ را تماشا کنید


در این ویدیو Play Station 4 بوسیله یک اسلحه با کالیبر ۵۰ نابود می شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید