گفتگو با مهشید سبحانی مدیرعامل و بنیانگذار ایده‌هاب

گزارش تصویری تک‌تاکس از الکامپ 97

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید