گفتگو با احسان مسلمی مدیرعامل شرکت پین‌ورک

گزارش تصویری تک‌تاکس از الکامپ 97

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید