گفتگو با سعید مشهدی مدیرعامل پی پینگ

گزارش تصویری تک‌تاکس از الکامپ 97

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید