با Project ARA برای خودتان موبایل بسازید


Project ARA عنوان یکی از پروژه های چالش برانگیز گوگل است که چند سالی است در این شرکت چند ملیتی کلید خورده است. گوگل با راه اندازی این پروژه قصد داشت تا امکان ساختن موبایل هوشمند را توسط کاربران این ابزار ارتباطی فراهم کند. به این ترتیب که کاربران بتوانند موبایل دلخواه خودشان را با امکانات متنوع و مورد نیاز با افزودن ماژول های متفاوت بسازند. البته در شروع این پروژه هزینه ماژول ها کمی بالا بود اما با پیشرفت این پروژه قیمت قطعات و ماژول ها برای ساخت این موبایل های دست ساز کمتر و کمتر شده است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید