گفتگو با کاوه ثروتی – مدیرعامل شرکت پارسان

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
گفتگو با کاوه ثروتی – مدیرعامل شرکت پارسان

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید