مصاحبه با محمدرضا خوش باطن – سرمایه گذار و موسس فروشگاه شبانه ۹۶

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
مصاحبه با محمدرضا خوش باطن – سرمایه گذار و موسس فروشگاه شبانه ۹۶

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید