مصاحبه با نوید رضایی – مدیر فنی اسمارتی بات

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
مصاحبه با نوید رضایی – مدیر فنی اسمارتی بات

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید