مصاحبه با جعفر پشامی – قائم مقام مدیرعامل شرکت توسن سوها

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
مصاحبه با جعفر پشامی – قائم مقام مدیرعامل شرکت توسن سوها

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید