مصاحبه با حامد کاشی – مدیر توسعه محصول سیموپی

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
مصاحبه با حامد کاشی – مدیر توسعه محصول سیموپی

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید