مصاحبه با وحید ناصحی – مدیرفنی شرکت پردازش کمان

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند 96

گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶
مصاحبه با وحید ناصحی – مدیرفنی شرکت پردازش کمان

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید