اولین آزمایش شبکه کامل ۵G در حضور جهرمی


شاید این ها را نیز دوست داشته باشید