admin

ویدیو ها

بزرگ ترین پرچین بریتانیا
4

بزرگ ترین پرچین بریتانیا زیر دست باغبان‌های مجهز به آخرین تکنولوژی

بزرگ ترین پرچین بریتانیا در باغ سابق پرنسس ولز قرار دارد. در گذشته نزدیک به ده نفر و چهار ماه زمان نیاز بود تا این باغ را حرس کرد ولی الان ماجرا به محو دیگری جلو می‌رود. در این ویدیو به بررسی این ماجرا می‌پردازیم.