دسته بندی : کسب و کارهای نوپا

مرتب سازی: تاریخ | تیتر | مشاهده | | نظر | تصادفی Sort Ascending
نحوه نمایش:

کسب و کارهای نوپا منتظر دریافت وام از وزارت ICT باشند

زمان آپلود : 14:46

467 مشاهده

15 تیر 1395

معرفی استارت آپ ایده کاوان

زمان آپلود : 12:24

1.26K مشاهده

29 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ پرگاس خودرو شریف

زمان آپلود : 12:34

1.42K مشاهده

28 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ ساختمانی و تحقیقاتی کاشانه سبز پردیس

زمان آپلود : 12:17

1.20K مشاهده

28 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ کارافن پرداز مبتکر مانا

زمان آپلود : 12:08

1.26K مشاهده

28 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ کیک خونه

زمان آپلود : 11:52

1.46K مشاهده

28 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ توسعه پایدار سلمان

زمان آپلود : 10:37

1.19K مشاهده

28 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ فنی مهندسی صنعتگران ارتعاش پردازش

زمان آپلود : 17:52

1.21K مشاهده

27 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ فناوری فراطیف پویا

زمان آپلود : 15:05

1.33K مشاهده

27 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ تله طب

زمان آپلود : 12:38

1.50K مشاهده

27 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ تهاتری

زمان آپلود : 10:29

1.20K مشاهده

27 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ تگ موند

زمان آپلود : 18:20

1.32K مشاهده

26 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ سیمرغ ایده پردیس

زمان آپلود : 17:04

964 مشاهده

26 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ رهگشا فن آریا

زمان آپلود : 12:49

1.18K مشاهده

26 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ پین تایم

زمان آپلود : 09:43

1.28K مشاهده

26 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ نظربازار

زمان آپلود : 18:00

1.11K مشاهده

25 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ نواک

زمان آپلود : 17:31

1.16K مشاهده

25 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ نیو

زمان آپلود : 15:22

1.04K مشاهده

25 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ لوناتو

زمان آپلود : 14:21

1.20K مشاهده

25 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ استادسلام

زمان آپلود : 09:32

1.06K مشاهده

25 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ لینگوتیک

زمان آپلود : 14:09

1.01K مشاهده

24 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ لیمانزا

زمان آپلود : 12:59

1.08K مشاهده

24 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ جرمینال

زمان آپلود : 11:50

1.25K مشاهده

24 اردیبهشت 1395

معرفی استارت آپ فاواپک

زمان آپلود : 10:38

1.02K مشاهده

24 اردیبهشت 1395

صفحه 1 از 3123