آشپزی با بیل گیتس | رابرت هاند به مدیر عامل مایکروسافت آشپزی یاد می‌دهد‌

رصدخانه گرنرگرات | هتلی در قلب کوهستان آلپ با منظره‌ای به وسعت آسمان

آسیاب‌های بادی نشتیفان با عمر هزار ساله

فروشگاه مایکروسافت پیشرفته و چشم‌گیر | آیا مایکروسافت هم مسیر اپل را طی خواهد کرد؟