اینترنت اشیا به زبان ساده

پهباد آتش نشان

اگزواسکلتن: آینده گجت‌های پوشیدنی

ابزار IT

ویدیو ها
اینترنت  اشیا به زبان ساده
0

اینترنت اشیا به زبان ساده

تک‌تاکس تقدیم می‌کند: اینترنت چیزها یا Iot(internet of things) روز به روز در حال فراگیر تر شدن است. از گوشی‌های هوشمند تا تلویزیون و یخچالی که به اینترنت وصل می‌شوند همه شامل اینترنت اشیا هستند. در این ویدیو به توضیح اینترنت اشیا به زبان ساده می‌پردازیم

پهباد آتش نشان
0

پهباد آتش نشان

تک‌تاکس تقدیم می‌کند: با پیشرفت تکنولوژی شاهد حضور بیشتر پهباد‌های هوشمند در آسمان هستیم، در پیشرفت‌های اخیر پهباد آتش نشان به کمک ما آمده‌اند

اگزو‌اسکلتن
0

اگزواسکلتن: آینده گجت‌های پوشیدنی

تک‌تاکس تقدیم می‌کند: اگزو‌اسکلتن یا استخوان‌بندی خارجی یکی از تکنولوژی‌های در حال توسعه دنیا می‌باشد. در این ویدیو به بررسی ده محصول پیشران در این زمینه می‌پردازیم.