وزیر ارتباطات هرکه باشد کنارش می‌ایستیم و کار می‌کنیم

ناصرعلی سعادت رییس سازمان نصر در نشست خبری روزپایانی الکامپ ۲۳ به خبرنگاران گفت: وزیر ارتباطات هرکه باشد کنارش می‌استیم و کار می‌کنیم .

اشتراک گذاری
451 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.