خدمات بیمه ای ویژه استارت آپ ها


بیمه دی با حضور در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ، ضمن حمایت از استارت آپ ها، بسته های خدماتی بیمه “ویژه استارت آپ ها” را ارائه می کند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید