کارپینو، پلتفرمی برای درخواست تاکسی در تهران

حامد قاسمی نراقی، سرپرست روابط عمومی کارپینو در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶
اشتراک گذاری
322 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.