کمپین خیلی تنده تا ایجاد یک نوستالژی در سرویس!


امین رضا ریاضتی، مدیر فروش جرینگ در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید