سیستم انتخابات الکترونیکی سازمان نظام پزشکی هنگ کرد

اصغر رضانژاد، دبیر سازمان نظام صنفی کشور در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ
اشتراک گذاری
407 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.