اُنس، سطح مدیریت صنعت انفورماتیک را ارتقا می دهد


علی آذرکار، دبیر اجرایی طرح اُنس و عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۶

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید