وزیر، شبکه ملی اطلاعات را رسما در الکامپ ۹۶ افتتاح کرد


محمود واعظی، وزیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید