انتقاد جنجالی صنف ICT از دولت


باقر بحری، نائب رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی در نمایشگاه الکامپ ۹۶

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید