پروژه دولت الکترونیک، نقطه عطف خدمات دولت به مردم است


رضا باقری اصل، معاون سازمان فن آوری اطلاعات در نمایشگاه الکامپ ۹۶

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید