الکام‌گیمز و سالن اشتغال; پدیده‌های الکامپ امسال

ناصرعلی سعادت الکامپ ۲۳ را بسیار جزاب تر از الکامپ ۲۲ دانست. چراکه قرار است اتفاقات کم نظریری  در الکامپ امسال رخ دهد. یکی از این اتفاقات مسابقات سراسری بازی‌های رایانه ایست و دیگری هم برپایی سالن اشتغال است.

اشتراک گذاری
148 مشاهده0 نظردریافت4:25مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.