راه حل های ZTE برای شهرهای هوشمند

راه حل های ZTE برای شهرهای هوشمند

اشتراک گذاری
154 مشاهده0 نظردریافت1:42مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.