با پیراهن تلفنیکا هوشمند زندگی کنید

Iot-telefonica

با پیراهن تلفنیکا هوشمند زندگی کنید

اشتراک گذاری
74 مشاهده0 نظردریافت1:54مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.