فناوری اسکن و چاپ ۳ بعدی در سبیت ۲۰۱۷

Iot-3d-elements

فناوری اسکن و چاپ ۳ بعدی در سبیت ۲۰۱۷

اشتراک گذاری
31 مشاهده0 نظردریافت1:33مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.