دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه ICT چشمگیر بوده است

محمود واعظی وزیر ارتباطات به خبرنگاران گفت: دولت یازدهم به بسیاری از اهداف خود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسیده است و ما تا روز آخر این دولت دست از تلاش برای تحقق اهدافمان برنخواهیم داشت.

اشتراک گذاری
159 مشاهده0 نظردریافت26:22مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.