دولت از شرکت های داخلی در برابر ادعای خارجی ها حمایت می کند

محمود واعظی وزیر ارتباطات به خبرنگاران گفت: دولت از شرکت های داخلی در برابر ادعای خارجی ها حمایت می کند

اشتراک گذاری
211 مشاهده0 نظردریافت۵:۲۵مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.