صداقت وزیر ارتباطات در پاسخ به خبرنگاران در خصوص شبکه های اجتماعیش

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، افنناح فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات را مهمترین پروژه این وزارت خوانه تا کنون دانست.

اشتراک گذاری
430 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.