وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی با مردم مراوده دارم

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: به سامانه ۱۹۵ اکتفا نکرده ام و در برخی شبکه‌های اجتماعی عضو هستم و با مردم مروده دارم تا بر اساس نظرات و پیشنهادات آنها وزارت خانه را اداره کنیم.

اشتراک گذاری
334 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.