وزیر ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی با مردم مراوده دارم


محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید: به سامانه ۱۹۵ اکتفا نکرده ام و در برخی شبکه‌های اجتماعی عضو هستم و با مردم مروده دارم تا بر اساس نظرات و پیشنهادات آنها وزارت خانه را اداره کنیم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید