واعظی: ارزیابی از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات باید برای مردم ملموس باشد

tech-951204-001

واعظی: ارزیابی از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات باید برای مردم ملموس باشد

اشتراک گذاری
305 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.