واعظی: ارزیابی از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات باید برای مردم ملموس باشد


واعظی: ارزیابی از وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات باید برای مردم ملموس باشد

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید