اشتغال از صنعت خودرو به صنعت ict کوچ خواهد کرد

اشتغال از صنعت خودرو به صنعت ict کوچ خواهد کرد

اشتراک گذاری
310 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.