اقتصاد در حوزه ict نامتناسب است

رییس شورای عالی فضای مجازی از عدم تناسب و توازن در اقتصاد حوزه ict کشور می گوید.

اشتراک گذاری
331 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.