تمام خدمات دولت الکترونیک را از درگاه ملی خدمات هوشمند دریافت کنید

سید میثم حسینی لر، مدیر پروژه‌ی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند : تمام خدمات دولت الکترونیک را از درگاه ملی خدمات هوشمند دریافت کنید

اشتراک گذاری
1.16K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.