گفت‌وگو با امین جعفری مدیر ارشد بازاریابی و فروش رسانه مهر


این گفتگو در زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ ۱۳۹۲ و در غرفه ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات بصورت تصویری صورت گرفته است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید