کشور نیاز به چندین کارت هوشمند سلامت ندارد


دکتر سید محمود تارا معاون فناوری وزیر بهداشت : برای ارائه خدمات الکترونیکی سلامت و بهداشتی در کشور نیاز به چندین کارت هوشمند نداریم

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید