NOVA PLUS هواوی با قیمت ۱میلیون و ۱۹۰ هزارتومان عرضه می شود


بنیامین دارمی مدیر بازاریابی شرکت هوآوی در ایران : بنیامین دارمی مدیر بازاریابی شرکت هوآوی در ایران

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید