NOVA PLUS هواوی با قیمت ۱میلیون و ۱۹۰ هزارتومان عرضه می شود

day04-08-22

بنیامین دارمی مدیر بازاریابی شرکت هوآوی در ایران : بنیامین دارمی مدیر بازاریابی شرکت هوآوی در ایران

اشتراک گذاری
650 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.