گرین جشن ۲۰ سالی خود را همزمان با الکامپ برگزار کرد


مهدی میرنقی مدیر بازاریابی شرکت پردیس صنعت سیاره سبز : گرین جشن ۲۰ سالی خود را همزمان با الکامپ برگزار کرد

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید