اپلیکیشن ایوا مبتنی بر تعاملات اجتماعی و پرداخت الکترونیک

day03-06-11

محمدمهدی صادق مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد : اپلیکیشن ایوا مبتنی بر تعاملات اجتماعی و پرداخت الکترونیک

اشتراک گذاری
904 مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.