با تولیدات داخلی کشور از واردات رک های اچ پی بی نیاز می شود


علی اکبر زبردست مدیرعامل شرکت پایا سیستم : با تولیدات داخلی رک های جدید ما کشور از واردات رک های اچ پی بی نیاز می شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید