الکامپ امسال با وجود تعطیلی اما پر بازدید بود


فضل الله شربتی مدیر عامل شرکت تارا مشاور : الکامپ امسال با وجود تعطیلی اما پر بازدید بود

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید